Thùng – Trọng tải 2050 – 2150 tấn

Giá: Liên hệ

Ngày đăng:21-06-2016

Lượt xem: 3544

Ô TÔ SÁT XI – Tổng trọng tải: 4.990 tấn

Thùng – Tải trọng: 2.050 – 2.150 tấn – Sử dụng dầu Euro 5

0903 075 869