Thùng – Trọng tải 2200 – 2350 tấn

Giá: Liên hệ

Ngày đăng: 21-06-2016

Lượt xem: 3054

Ô TÔ SÁT XI – Tổng trọng tải: 4.990 tấn

Thùng – Tải trọng: 2.200 – 2.350 tấn – Sử dụng dầu Euro 5

0903 075 869